Повлияване на поведението на PHP
PHP Manual

Error Handling and Logging


Повлияване на поведението на PHP
PHP Manual