Повлияване на поведението на PHP
PHP Manual

Output Buffering Control


Повлияване на поведението на PHP
PHP Manual