Повлияване на поведението на PHP
PHP Manual

Object property and method call overloading


Повлияване на поведението на PHP
PHP Manual