Повлияване на поведението на PHP
PHP Manual

runkit


Повлияване на поведението на PHP
PHP Manual