Предварително-дефинирани изключения
PHP Manual

Exception

Увод

Exception е базовият клас за всички изключения.

Синтаксис за класове

Exception
Exception {
/* Свойства */
protected string $message ;
private string $string ;
protected int $code ;
protected string $file ;
protected int $line ;
private array $trace ;
/* Methods */
public __construct ([ string $message= "" [, int $code= 0 [, Exception $previous= NULL ]]] )
final public string getMessage ( void )
final public int getCode ( void )
final public string getFile ( void )
final public int getLine ( void )
final public array getTrace ( void )
final public string getTraceAsString ( void )
public string __toString ( void )
final private void __clone ( void )
}

Свойства

message

Съобщението на изключението

string

Вътрешното име на изключението

code

Кода на изключението

file

Името на файла, където изключението е било хвърлено

line

Реда, на който изключението е било хвърлено

trace

Проследяване на стека (stack trace)

Съдържание


Предварително-дефинирани изключения
PHP Manual