Контролни структури
PHP Manual

Алтернативен синтаксис за контролни структури

PHP предоставя алтернативен синтаксис за някои от контролните структури, а именно: if, while, for, foreach и switch. Във всички случаи, основната форма на алтернативния синтаксис се получава като се смени отварящата фигурна скоба на двоеточие и затварящата къдрава скоба съответно на endif;, endwhile;, endfor;, endforeach; или endswitch;.

<?php if ($a == 5): ?>
A е равно на 5
<?php endif; ?>

В горния пример, HTML блокът "A е равно на 5" е вложен в конструкция if, написана с алтернативния синтаксис. HTML блокът ще бъде изведен само ако $a е равна на 5.

Алтернативният синтаксис важи също и за else и elseif. Следващият пример представлява структурата if с elseif и else в алтернативен формат:

<?php
if ($a == 5):
    echo 
"a е равно на 5";
    echo 
"...";
elseif (
$a == 6):
    echo 
"a е равно на 6";
    echo 
"!!!";
else:
    echo 
"a не е нито 5, нито 6";
endif;
?>

Вж. също while, for и if за повече примери.


Контролни структури
PHP Manual