Контролни структури
PHP Manual

break

break прекъсва изпълнението на текущата структура for, foreach, while, do-while или switch.

break приема незадължителен цифров параметър, който указва колко вложени заграждащи структури да бъдат прекъснати.

<?php
$arr 
= array('едно''две''три''четири''стоп''пет');
while (list (, 
$val) = each ($arr)) {
    if (
$val == 'стоп') {
        break;    
/* Тук бихте могли да напишете също и 'break 1;'. */
    
}
    echo 
"$val<br />\n";
}

/* Използване на незадължителния параметър. */

$i 0;
while (++
$i) {
    switch (
$i) {
    case 
5:
        echo 
"В 5<br />\n";
        break 
1;  /* Изход само от switch. */
    
case 10:
        echo 
"В 10; излизане<br />\n";
        break 
2;  /* Изход от switch и от while. */
    
default:
        break;
    }
}
?>


Контролни структури
PHP Manual