Контролни структури
PHP Manual

continue

continue (продължи) се използва в циклични структури, за да се пропусне остатъка от текущата итерация и изпълнението да продължи в проверката на условието и след това в началото на следващата итерация.

Забележка: Забележете, че в PHP конструкцията switch се смята за циклична структура в контекста на continue.

continue приема незадължителен цифров параметър, който указва до края на колко нива на заграждащи цикли трябва да пропусне.

<?php
while (list ($key$value) = each ($arr)) {
    if (!(
$key 2)) { // пропускане на нечетните членове
        
continue;
    }
    
do_something_odd ($value);
}

$i 0;
while (
$i++ < 5) {
    echo 
"Външен<br />\n";
    while (
1) {
        echo 
"&nbsp;&nbsp;Среден<br />\n";
        while (
1) {
            echo 
"&nbsp;&nbsp;Вътрешен<br />\n";
            continue 
3;
        }
        echo 
"Това никога няма да бъде изведено.<br />\n";
    }
    echo 
"Нито пък това.<br />\n";
}
?>

Пропускането на точката и запетаята след continue може да доведе до объркване. Ето пример за това какво не трябва да правите.

<?php
for ($i 0$i 5; ++$i) {
    if (
$i == 2)
        continue
    print 
"$i\n";
}
?>

Някои ще очакват резултатът да бъде:

0
1
3
4

но скриптът ще изведе:

2

защото връщаната стойност от извикването на print() е int(1), а тя ще изглежда като незадължителния цифров параметър, споменат по-горе.


Контролни структури
PHP Manual