Контролни структури
PHP Manual

goto

Операторът goto може да бъде използван за скок до друга инструкция в програмата. Желаното място се специфицира с етикет и точка и запетая, а този етикет се поставя след goto.

Example #1 Пример за goto

<?php
goto a
;
echo 
'Foo';
 
a:
echo 
'Bar';
?>

Примерът по-горе ще изведе:

Bar

Забележка: Операторът goto е наличен от PHP 5.3.

Предупреждение

Скачането в цикъл или конструкция switch не е разрешено. В този случай ще бъде изведена фатална грешка.


Контролни структури
PHP Manual