Контролни структури
PHP Manual

Въведение

Всеки PHP скрипт се състои от поредици от инструкции. Инструкция може да бъде задаване на стойност, извикване на функция, цикъл, условен израз или дори инструкция, която не прави нищо (празен израз). Инструкциите обикновено завършват с точка и запетая. В допълнение, инструкциите могат и да бъдат групирани като групата от инструкции се загради във фигурни скоби. Групата от инструкции сама по себе си също представлява инструкция. В тази глава са описани различните видове инструкции.


Контролни структури
PHP Manual