Контролни структури
PHP Manual

while

Циклите while (докато) са най-простия тип цикъл в PHP. Те работят по същия начин както техния еквивалент в C. Основната форма на конструкцията while е:

while (expr)
    statement

Смисълът на конструкцията while е прост. Тя казва на PHP да повтаря изпълнението на вложените конструкции, докато изразът while се изчислява на TRUE. Стойността на израза се проверява всеки път в началото на цикъла, така че дори и тази стойност да се промени докато се изпълняват вложените конструкции, изпълнението няма да спре докато не се достигне края на итерацията (всеки път, когато PHP пуска конструкциите в цикъла, е една итерация). В случай че изразът while се изчисли на FALSE от самото начало, вложените конструкции няма да бъдат пуснати нито веднъж.

Също както и с конструкцията if, можете да групирате множество конструкции в един и същи цикъл while като оградите групата от конструкции с фигурни скоби, или като използвате алтернативен синтаксис:

while (expr):
    statement
    ...
endwhile;

Следните примери са идентични като и двата отпечатват числата от 1 до 10:

<?php
/* пример 1 */

$i 1;
while (
$i <= 10) {
    echo 
$i++;  /* отпечатаната стойност ще бъде
                   $i преди инкрементацията
                   (пост-инкрементация) */
}

/* пример 2 */

$i 1;
while (
$i <= 10):
    echo 
$i;
    
$i++;
endwhile;
?>


Контролни структури
PHP Manual