Program execution
PHP Manual

Предварително-дефинирани константи

Това разширение няма дефинирани константи.


Program execution
PHP Manual