Exif
PHP Manual

Предварително-дефинирани константи

Константите по-долу са дефинирани в това разширение и ще бъдат налични единствено, когато това разширение е компилирано в PHP или пуснато динамично по време на изпълнение.

EXIF_USE_MBSTRING (integer)

The exif_imagetype() lists several related built-in constants.


Exif
PHP Manual