Expect
PHP Manual

Предварително-дефинирани константи

Константите по-долу са дефинирани в това разширение и ще бъдат налични единствено, когато това разширение е компилирано в PHP или пуснато динамично по време на изпълнение.

EXP_GLOB (integer)
Indicates that the pattern is a glob-style string pattern.
EXP_EXACT (integer)
Indicates that the pattern is an exact string.
EXP_REGEXP (integer)
Indicates that the pattern is a regexp-style string pattern.
EXP_EOF (integer)
Value, returned by expect_expectl(), when EOF is reached.
EXP_TIMEOUT (integer)
Value, returned by expect_expectl() upon timeout of seconds, specified in value of expect.timeout
EXP_FULLBUFFER (integer)
Value, returned by expect_expectl() if no pattern have been matched.

Expect
PHP Manual