FAQ
PHP Manual

PHP и останалите езици

PHP е най-добрия език за уеб програмиране, а другите езици?

  1. PHP или ASP?
  2. Съществува ли автоматично конвертиране от ASP към PHP?
  3. PHP или Cold Fusion?
  4. PHP или Perl?

PHP или ASP?

ASP не е точно език за програмиране, той е съкращение от Active Server Pages. Истинският език за програмиране на ASP е Visual Basic Script или JScript. Най-големият недостатък на ASP е, че в частност е език използван само с Microsoft Internet Information Server (IIS). Това ограничава възможностите й до Win32 базирани сървъри. Съществуват няколко проекта в процес на разработка, които позволяват ASP да бъде използван и в други платформи и уеб сървъри: » InstantASP от » Halcyon (платена), Chili!Soft ASP от » Chili!Soft (платена). ASP се смята за по-бавен, по-тежък и по-нестабилен език от PHP. Една от положителните страни на ASP е използването на VBScript. Той е относително лесен за разбиране език особено, ако вече знаете как се програмира на Visual Basic. По подразбиране поддръжката на ASP е включена при IIS сървърите улеснявайки първоначалното му използване. Стандартните компоненти на ASP са изключително ограничени и ако имате нужда от по-сложни функции, като операции с FTP сървъри, ще се наложи да си закупите допълнителни компоненти.

Съществува ли автоматично конвертиране от ASP към PHP?

Да, от страната на сървъра » asp2php е най-често споменавания метод както тази » възможност от страната на клиента.

PHP или Cold Fusion?

PHP се смята за по-бърз и ефикасен при сложни задачи и нововъведения. PHP обикновено е по-стабилен и се нуждае от по-малко ресурси, докато Cold Fusion има по-добра обработка на грешките, връзката с бази данни и датите, въпреки че в PHP 4 е поставено началото на отделен слой за връзка с бази данни. Друга силна страна на Cold Fusion са отличните му възможности за търсене, но някои специалисти твърдят, че те не са функционалност, която трябва да бъде включена в един скриптов език за уеб. PHP работи на почти всички платформи; Cold Fusion е предназначен само за Win32, Solaris, Linux и HP/Ux. Cold Fusion разполага с добро IDE и като цяло е по-лесно да се започне с него, докато PHP първоначално изисква повече познания. Cold Fusion е разработен за хора, които нямат добри програмистки умения, докато PHP залага основно на това.

Добро резюме по въпроса има от Michael J Sheldon в пощенския списък на PHP. Копие от него можете да откриете » тук.

PHP или Perl?

Най-голямото предимство на PHP пред Perl е, че PHP е разработен специално за уеб програмиране, докато Perl е предназначен за много повече неща и заради това може да бъде много по-сложен. Гъвкавостта/сложността на Perl го прави по-удобен за писане на код, с който друг програмист би имал трудности при разчитането. PHP има по-стриктен и подреден сиктаксис без да губи гъвкавостта си и е по-лесен за интегриране в HTML отколкото Perl. PHP разполага с почти всички хубави функционалностти на Perl: конструкции, сиктасис и т.н., без да това да го прави сложен и объркан като Perl. Perl е добре изпитан и стабилен език, излязъл още през 80-те години, но PHP се развива много бързо.


FAQ
PHP Manual