Отличителни особености
PHP Manual

Бисквитки

PHP има прозрачна поддръжка на HTTP-бисквитки. Бисквитките са механизъм за съхранение на определени данни на клиентски браузър като по този начин могат да се следят и идентифицират върналите се потребители. Можете да установите бисквитки с една от двете функции setcookie() или setrawcookie(). Бисквитките са част от заглавката (header) на HTTP и съответно функцията setcookie() трябва да бъде извикана преди каквито и да е изходни данни да бъдат изпратени към браузъра. Същото ограничение има и функцията header(). Можете да използвате функциите за контрол на изхода, за да забавите изходните данни от скрипта, докато не решите дали ще установите някакви бисквитки, или ще изпратите някоя заглавка.

Всички бисквитки, които изпратите, ще бъдат включени автоматично в глобалния масив $_COOKIE, ако variables_order съдържа "C". Ако искате да включите множество стойности към една бисквитка, просто добавете [] към името на бисквитката.

В зависимост от register_globals, в PHP могат да бъдат създадени обикновени променливи от бисквитки. Независимо от това използването им не е препоръчително, тъй като от съображения за сигурност тази опция много често бива изключена. $HTTP_COOKIE_VARS също е установена в по-ранни версии на PHP, когато конфигурационната променлива track_vars е включена. (Тази опция е включена по подразбиране от PHP 4.0.3.)

За повече информация, включително бележки за програмни грешки в браузърите, вижте функциите setcookie() и setrawcookie().


Отличителни особености
PHP Manual