Отличителни особености
PHP Manual

Защитен режим

Съдържание

Защитният режим в PHP е опит да се реши проблема със сигурността при сървърите със споделени ресурси. Принципно, неправилно е да се решава този проблем на ниво PHP, но тъй като алтернативите на ниво операционна система и уеб-сървър не са особено удачни, много хора и най-вече доставчиците на интернет услуги използват защитния режим на PHP.

Предупреждение

Поддръжката на защитен режим е спряна в PHP 6.0.


Отличителни особености
PHP Manual