Apache Функции
PHP Manual

apache_response_headers

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5)

apache_response_headersFetch all HTTP response headers

Описание

array apache_response_headers ( void )

Fetch all HTTP response headers.

Връщани стойности

An array of all Apache response headers on success, or FALSE on failure.

Примери

Example #1 apache_response_headers() example

<?php
print_r
(apache_response_headers());
?>

Примерът по-горе ще изведе нещо подобно на:

Array
(
    [Accept-Ranges] => bytes
    [X-Powered-By] => PHP/4.3.8
)

Бележки

Забележка: От PHP 4.3.3 може да използвате тази функция с NSAPI сървърен модул в Netscape/iPlanet/SunONE уеб сървъри също.

Вж. също


Apache Функции
PHP Manual