COM Функции
PHP Manual

com_propput

(PHP 4)

com_propputПсевдоним на com_set()

Описание

Тази функция е псевдоним на: com_set().

Забележка: Тази функция не съществува в PHP 5; вместо нея, може да използвате правилния и по-естествен обектно-ориентиран синтаксис за достъп до свойства или извикване на методи.


COM Функции
PHP Manual