Функции за работа с файловата система
PHP Manual

disk_free_space

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5)

disk_free_spaceВръща свободното пространство в директория

Описание

float disk_free_space ( string $directory )

При подаване на низ, съдържащ директория, тази функция връща количеството на свободните байтове, които са налични за съответната файлова система или дял от диска.

Параметри

directory

Директория от файловата система или дисков дял.

Забележка: Ако подадете файл вместо директория поведението на функцията е непредсказуемо и може да се различава между различните операционни системи и PHP версии.

Връщани стойности

Връща броя на свободните байтове като float.

Примери

Example #1 disk_free_space() пример

<?php
// $df съдържа броя на байтове налични в "/"
$df disk_free_space("/");

// On Windows:
disk_free_space("C:");
disk_free_space("D:");
?>

Бележки

Забележка: Тази функция няма да работи за отдалечени файлове, тъй като разглеждания файл трябва да бъде достъпен през файловата система на сървъра.

Вж. също


Функции за работа с файловата система
PHP Manual