PHP Options/Info Функции
PHP Manual

get_required_files

(PHP 4, PHP 5)

get_required_filesПсевдоним на get_included_files()

Описание

Тази функция е псевдоним на: get_included_files().


PHP Options/Info Функции
PHP Manual