Функции за низове
PHP Manual

hebrevc

(PHP 4, PHP 5)

hebrevcПреобразува текст на иврит от логическо кодиране във визуално с преобразуване на новите редове

Описание

string hebrevc ( string $hebrew_text [, int $max_chars_per_line= 0 ] )

Тази функция е подобна на hebrev() с тази разлика, че преобразува новите редове (\n) в "<br>\n".

Функцията се стреми да избягва преноса на думи.

Параметри

hebrew_text

Входният низ на иврит.

max_chars_per_line

Този незадължителен параметър показва максималния брой знаци на ред, които да бъдат върнати.

Връщани стойности

Връща визуалния низ.

Вж. също


Функции за низове
PHP Manual