IIS Функции
PHP Manual

iis_add_server

(PECL iisfunc CVS)

iis_add_serverCreates a new virtual web server

Описание

int iis_add_server ( string $path , string $comment , string $server_ip , int $port , string $host_name , int $rights , int $start_server )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.


IIS Функции
PHP Manual