IIS Функции
PHP Manual

iis_get_dir_security

(PECL iisfunc CVS)

iis_get_dir_securityGets Directory Security

Описание

int iis_get_dir_security ( int $server_instance , string $virtual_path )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.


IIS Функции
PHP Manual