IIS Функции
PHP Manual

iis_get_script_map

(PECL iisfunc CVS)

iis_get_script_mapGets script mapping on a virtual directory for a specific extension

Описание

string iis_get_script_map ( int $server_instance , string $virtual_path , string $script_extension )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.


IIS Функции
PHP Manual