IIS Функции
PHP Manual

iis_get_server_by_comment

(PECL iisfunc CVS)

iis_get_server_by_commentReturn the instance number associated with the Comment

Описание

int iis_get_server_by_comment ( string $comment )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.


IIS Функции
PHP Manual