IIS Функции
PHP Manual

iis_get_service_state

(PECL iisfunc CVS)

iis_get_service_stateReturns the state for the service defined by ServiceId

Описание

int iis_get_service_state ( string $service_id )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.


IIS Функции
PHP Manual