IIS Функции
PHP Manual

iis_remove_server

(PECL iisfunc CVS)

iis_remove_serverRemoves the virtual web server indicated by ServerInstance

Описание

int iis_remove_server ( int $server_instance )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.


IIS Функции
PHP Manual