IIS Функции
PHP Manual

iis_set_app_settings

(PECL iisfunc CVS)

iis_set_app_settingsCreates application scope for a virtual directory

Описание

int iis_set_app_settings ( int $server_instance , string $virtual_path , string $application_scope )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.


IIS Функции
PHP Manual