IIS Функции
PHP Manual

iis_set_script_map

(PECL iisfunc CVS)

iis_set_script_mapSets script mapping on a virtual directory

Описание

int iis_set_script_map ( int $server_instance , string $virtual_path , string $script_extension , string $engine_path , int $allow_scripting )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.


IIS Функции
PHP Manual