IIS Функции
PHP Manual

iis_set_server_rights

(PECL iisfunc CVS)

iis_set_server_rightsSets server rights

Описание

int iis_set_server_rights ( int $server_instance , string $virtual_path , int $directory_flags )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.


IIS Функции
PHP Manual