IIS Функции
PHP Manual

iis_start_server

(PECL iisfunc CVS)

iis_start_serverStarts the virtual web server

Описание

int iis_start_server ( int $server_instance )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.


IIS Функции
PHP Manual