IIS Функции
PHP Manual

iis_start_service

(PECL iisfunc CVS)

iis_start_serviceStarts the service defined by ServiceId

Описание

int iis_start_service ( string $service_id )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.


IIS Функции
PHP Manual