GD Функции
PHP Manual

imagecreatefromxbm

(PHP 4 >= 4.0.1, PHP 5)

imagecreatefromxbmCreate a new image from file or URL

Описание

resource imagecreatefromxbm ( string $filename )

imagecreatefromxbm() returns an image identifier representing the image obtained from the given filename.

Съвет

Даден URL може да бъде използван като име на файл с тази функция ако fopen wrappers е включено. Виж fopen() за повече подробности относно начина, по който се задава име на файл и List of Supported Protocols/Wrappers за списък с поддържаните URL протоколи.

Параметри

filename

Path to the XBM image.

Връщани стойности

Returns an image resource identifier on success, FALSE on errors.

Примери

Example #1 Convert an XBM image to a png image using imagecreatefromxbm()

<?php
// Load the xbm file
$xbm imagecreatefromxbm('./example.xbm');

// Convert it to a png file
imagepng($xbm'./example.png');
imagedestroy($xbm);
?>

Бележки

Предупреждение

Windows версиите на PHP преди PHP 4.3.0 не поддържат достъпа до отдалечени файлове посредством тази функция, дори и ако allow_url_fopen е включено.


GD Функции
PHP Manual