GD Функции
PHP Manual

imagedestroy

(PHP 4, PHP 5)

imagedestroyDestroy an image

Описание

bool imagedestroy ( resource $image )

imagedestroy() frees any memory associated with image image .

Параметри

image

Ресурс на изображение, върнат от някоя от функциите за създаване на изображения като например imagecreatetruecolor().

Връщани стойности

Връща TRUE при успех или FALSE при неуспех.

Примери

Example #1 Using imagedestroy() example

<?php
// create a 100 x 100 image
$im imagecreatetruecolor(100100);

// alter or save the image

// frees image from memory
imagedestroy($im);
?>


GD Функции
PHP Manual