GD Функции
PHP Manual

imagepsslantfont

(PHP 4, PHP 5)

imagepsslantfontSlant a font

Описание

bool imagepsslantfont ( resource $font_index , float $slant )

Slant a given font given.

Параметри

font_index

A font resource, returned by imagepsloadfont().

slant

Slant level.

Връщани стойности

Връща TRUE при успех или FALSE при неуспех.

Примери

Example #1 imagepsslantfont() example

<?php
// Load a .pfb font file
$font imagepsloadfont('./px3l.pfb');

// Slant the font by 22.5
imagepsslantfont($font22.5);

// Do any operations with the font here

// Free the font from memory
imagepsfreefont($font);
?>

Бележки

Забележка: Тази функция е налична единствено ако PHP е компилиран с --with-t1lib[=DIR].


GD Функции
PHP Manual