GD Функции
PHP Manual

imagesx

(PHP 4, PHP 5)

imagesxGet image width

Описание

int imagesx ( resource $image )

Returns the width of the given image resource.

Параметри

image

Ресурс на изображение, върнат от някоя от функциите за създаване на изображения като например imagecreatetruecolor().

Връщани стойности

Return the width of the image or FALSE on errors.

Примери

Example #1 Using imagesx()

<?php

// create a 300*200 image
$img imagecreatetruecolor(300200);

echo 
imagesx($img); // 300

?>

Вж. също


GD Функции
PHP Manual