The Imagick class
PHP Manual

Imagick::addImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::addImageAdds new image to Imagick object image list

Описание

bool Imagick::addImage ( Imagick $source )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Adds new image to Imagick object from the current position of the source object. After the operation iterator position is moved at the end of the list.

Параметри

source

The source Imagick object

Връщани стойности

Връща TRUE при успех.

Грешки/Изключения

Хвърля ImagickException при грешка.


The Imagick class
PHP Manual