The Imagick class
PHP Manual

Imagick::borderImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::borderImageSurrounds the image with a border

Описание

bool Imagick::borderImage ( mixed $bordercolor , int $width , int $height )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Surrounds the image with a border of the color defined by the bordercolor ImagickPixel object.

Параметри

bordercolor

ImagickPixel object or a string containing the border color

width

Border width

height

Border height

Връщани стойности

Връща TRUE при успех.

Дневник на промените

Версия Описание
2.1.0 Now allows a string representing the color as the first parameter. Previous versions allow only an ImagickPixel object.


The Imagick class
PHP Manual