The Imagick class
PHP Manual

Imagick::charcoalImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::charcoalImageSimulates a charcoal drawing

Описание

bool Imagick::charcoalImage ( float $radius , float $sigma )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Simulates a charcoal drawing.

Параметри

radius

The radius of the Gaussian, in pixels, not counting the center pixel

sigma

The standard deviation of the Gaussian, in pixels

Връщани стойности

Връща TRUE при успех.


The Imagick class
PHP Manual