The Imagick class
PHP Manual

Imagick::cropThumbnailImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::cropThumbnailImageCreates a crop thumbnail

Описание

bool Imagick::cropThumbnailImage ( int $width , int $height )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Creates a fixed size thumbnail by first scaling the image down and cropping a specified area from the center.

Параметри

width

The width of the thumbnail

height

The Height of the thumbnail

Връщани стойности

Връща TRUE при успех.

Грешки/Изключения

Хвърля ImagickException при грешка.


The Imagick class
PHP Manual