The Imagick class
PHP Manual

Imagick::destroy

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::destroyDestroys the Imagick object

Описание

bool Imagick::destroy ( void )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Destroys the Imagick object and frees all resources associated with it.

Връщани стойности

Връща TRUE при успех.


The Imagick class
PHP Manual