The Imagick class
PHP Manual

Imagick::displayImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::displayImageDisplays an image

Описание

bool Imagick::displayImage ( string $servername )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

This method displays an image on a X server.

Параметри

servername

The X server name

Връщани стойности

Връща TRUE при успех.

Грешки/Изключения

Хвърля ImagickException при грешка.


The Imagick class
PHP Manual