The Imagick class
PHP Manual

Imagick::getFilename

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::getFilenameThe filename associated with an image sequence

Описание

string Imagick::getFilename ( void )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Returns the filename associated with an image sequence.

Връщани стойности

Returns a string on success, throws ImagickException on failure.


The Imagick class
PHP Manual