The Imagick class
PHP Manual

Imagick::getImageBorderColor

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::getImageBorderColorReturns the image border color

Описание

ImagickPixel Imagick::getImageBorderColor ( void )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Returns the image border color.

Връщани стойности

Връща TRUE при успех.

Грешки/Изключения

Хвърля ImagickException при грешка.


The Imagick class
PHP Manual