The Imagick class
PHP Manual

Imagick::getImageChannelDistortion

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::getImageChannelDistortionCompares image channels of an image to a reconstructed image

Описание

float Imagick::getImageChannelDistortion ( Imagick $reference , int $channel , int $metric )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Compares one or more image channels of an image to a reconstructed image and returns the specified distortion metric.

Параметри

reference

Imagick object to compare to.

channel

Provide any channel constant that is valid for your channel mode. To apply to more than one channel, combine channeltype constants using bitwise operators. Defaults to Imagick::CHANNEL_ALL. Refer to this list of channel constants.

metric

One of the metric type constants.

Връщани стойности

Връща TRUE при успех.

Грешки/Изключения

Хвърля ImagickException при грешка.


The Imagick class
PHP Manual