The Imagick class
PHP Manual

Imagick::getImageCompose

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::getImageComposeReturns the composite operator associated with the image

Описание

int Imagick::getImageCompose ( void )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Returns the composite operator associated with the image.

Връщани стойности

Връща TRUE при успех.


The Imagick class
PHP Manual