The Imagick class
PHP Manual

Imagick::getImageDepth

(PECL imagick 0.9.1-0.9.9)

Imagick::getImageDepthGets the image depth

Описание

int Imagick::getImageDepth ( void )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Gets the image depth.

Връщани стойности

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity


The Imagick class
PHP Manual