The Imagick class
PHP Manual

Imagick::getImageHeight

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::getImageHeightReturns the image height

Описание

int Imagick::getImageHeight ( void )
Предупреждение

Към момента тази функция не е документирана; наличен е единствено списъкът с аргументите й.

Returns the image height.

Връщани стойности

Returns the image height in pixels, throws ImagickException on error.


The Imagick class
PHP Manual