The Imagick class
PHP Manual

Imagick::getImageMatte

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::getImageMatteReturn if the image has a matte channel

Описание

int Imagick::getImageMatte ( void )

Returns TRUE if the image has a matte channel otherwise false. Този метод съществува ако Imagick е била компилирана за версия 6.2.9 на ImageMagick или по-нова.

Връщани стойности

Връща TRUE при успех или FALSE при неуспех.


The Imagick class
PHP Manual